Olvasás, szövegértés, fogalmazás. Tanulási készségek fejlesztése (jegyzetelés, kivonatolás). Nyelvtan és helyesírás.