Lehetőségek

Matematika, fizika, kémia, magyar, korrepetálás és előkészítők szaktanárok irányításával a tanítvány által kért időpontban és arányban

Bármilyen tantárgykombináció lehetséges

Céges munkatársak gyermekeinek számlaképes korrepetálása

Eredményes és intenzív felkészítés négy – hat – nyolcosztályos középiskolá(k)ra

Érettségi előkészítő tanfolyamok

Középiskolások korrepetálása

Bukás megelőzés (illetve ha már megtörtént, tanév végéig “kivédjük” a nyári pótvizsgát)

Magántanulók vizsgára való felkészítése

Klasszikus tanulószoba két szaktanár irányításával

Általános iskolások napi felkészítése

Az előző évek tesztjeinek megoldása, a régi központi felvételi tesztek gyakorlása, hasonló tesztek folyamatos megoldása, egyéni értékelése

Szóbeli / írásbeli tételkidolgozás közösen a tanulóval

Vers- és prózaelemzés

Házi dolgozatok vázlatának megbeszélése

Tehetséggondozás

Felkészítés Zrínyi, Bolyai és Arany Dániel matematikaversenyekre